Od Austrije do Hrvatske – međunarodni community wireless linkovi

WiFi team Croatia-Slovenia
Dana 2.7.2011 (subota) odrađen je susret između WLAN Slovenija i Dugave Wireless udruge iz Zagreba na lokaciji grada Maribora, a u svrhu zajedničkog eksperimentalnog testiranja wireless tehnologija na većim udaljenostima. Odredišne točke bile su Mitteregg u Austriji na 35 km, privatna lokacija u Austriji na 66 km, Slatina u Sloveniji na 40 km i Varaždin u Hrvatskoj na 64 km. U Austriji je vezu preuzimala ekipa iz FunkFeuer wireless zajednice, a u Hrvatskoj je to bio ExtremeWireless iz Varaždina.

Korištena tehnologija je Ubiquiti RocketM u kombinaciji sa dual polariziranom Rocket dish antenom promjera 60 cm (30 dBi) na lokacijama Pohorje i Urban iznad Maribora. Na lokacijama u Austriji korišten je Ubiquiti BulletM u kombinaciji sa single pol grid antenama 27-30 dBi. U Varaždinu su vremenski uvjeti bili izrazito loši te je bilo teško uspostaviti link stoga je isti odgođen za bolje vremenske uvjete, međutim sa Urbana smo na cca 70km ulovili SSID wireless udruge iz Nedelišća, NEDWireless-XXL što je, pretpostavljamo, pristupna točka na mreži. Na svim ostvarenim linkovima korištena je 5 GHz frekvencija.

Rekord dana
Na relaciji Urban – Slatina unutar Slovenije na zračnoj udaljenosti od 40 km uspostavljena je veza sa Ubiquiti RocketM uređajima sa svake strane i dual polariziranim Ubiquiti Rocket dish antenama pojačanja 30 dBi. Na linku je dobiven maksimalni kapacitet od 88 Mbps u jednom smjeru na 40 MHz širini kanal uz – 66 dBm razinu signala što je bio rekord dana. Ostali dobiveni rezultati na istom linku su:

40MHz @ 27dBm
Signal: -66dBm
Throughput: 88Mbps TX/50Mbps RX (jedan smjer)

40MHz @ 10dBm
Signal: -74dBm
Throughput: 88Mbps TX/48Mbps RX (jedan smjer) : Duplex: 86Mbps

20MHz @ 27dBm
Signal: -65dBm
Throughput: 80Mbps TX/30Mbps RX (jedan smjer) : Duplex: 63Mbps

20MHz @ 10dBm
Signal: -73dBm
Throughput: 60Mbps TX/25Mbps RX (jedan smjer) : Duplex: 36Mbps

10MHz @ 10dBm
Signal: -70dBm
Ping: 3ms 0%
Throughput: 33Mbps TX/16Mbps RX (jedan smjer) : Duplex: 36Mbps

Wireless link Urban - Slatina

Dugave Wireless team na Urbanu, Kristijan Fabina i Luka Ivas

Dugave Wireless team

Uspostavljen link na 40 km

Uspostavljen link na 40 km

CRO-SLO WiFi team zaslužan za setup wireless linka na Urbanu

CRO-SLO WiFi team zaslužan za setup wireless linka na Urbanu

Kristijan Fabina

3 Responses to "Od Austrije do Hrvatske – međunarodni community wireless linkovi"

  1. Pingback: Testiranje wireless linka Slovenija-Hrvatska | Krugoval.net - WiFi magazin

  2. Pingback: PTP link Slovenija – Austrija 66 km | krugoval.net

  3. Pingback: PTP link Slovenija – Austrija 35 km | krugoval.net

You must be logged in to post a comment Login