Projekt “Digitalni grad” – ciljani korisnici

OkoProjekt “Digitalni grad” se obraća najširoj mogućoj publici – od građanstva do internacionalnih korporacija, a primjeri grupe potencijalnih korisnika su hrvatsko građanstvo, poduzetnici, poslovni ljudi, nevladine organizacije i civilno društvo, javni sektor, Uprava i lokalna samouprava, Institucije za istraživanje i razvoj, akademska zajednica, obrazovne ustanove, IT stručnjaci, razvojne i humanitarne agencije i organizacije, ulagači i potencijalni ulagači u Hrvatsku, učesnici i voditelji razvojnih projekata. Ključne riječi projekta su premošćivanje digitalne podjele, informacijsko društvo, e-sadržaj, europsko istraživačko područje, razvoj i istraživanje, smanjenje troškova, informacijske tehnologije za razvoj, međunarodna dimenzija, društvo.

Novo iskustvo građanina

Sve zahtjevniji, educiraniji, osvješteniji. Koriste moderne tehnologije. Svjesni su da su birači i da plaćaju održavanje gradske imovine, svu administraciju grada i nove projekte. Žele uvijek i svugdje prisutnu infrastrukturu. Brzi širokopojasni pristup. Multi-modalni pristup; žični, bežični. Globalnu prospojenost (roaming). Inteligentne uređaje i pametne usluge. Korisnik i usluga su u središtu, a tehnologija je neprimjetna u pozadini.

Sudjelovanje u odlukama

Žele sudjelovati u odlukama, raspolagati informacijama, biti informirani o pravima koja mogu ostvariti i ostvarivati ih onda kada im odgovara na način koji im odgovara.

Upravljanje gradom

Očekuju efikasniju, jeftiniju i transparentniju vlast. Bolje gospodarenje imovinom kojom grad upravlja, nove projekte kojima grad štedi novce i podiže razinu usluge građanima.

Nove usluge

Zahtjevaju napredak, prosperitet, povećanje kvalitete života. Nove bolnice, domove zdravlja, škole, pozivne centre…

Novi doživljaj grada

Personaliziran pristup građaninu. Referent ima uvid u sve pojedinosti o pojedincu. Ukidaju se šalteri, dio komunikacije transformira se u elektroničku, a dio u intrapersonalnu komunikaciju referent mentor <> građanin. Prostor se preuređuje i postavljaju se info pultovi.

Izgradnja socijalnih mreža i zajednica

Kako bi se pojednostavnio pristup i razmjena informacija te uvid u iskustva drugih građana gradska vlast treba stimulirati nastanak i održavanje blogova, foruma, mreža i zajednica.

Razvoj vještina administracije grada

Kako bi odgovorili na novi način rada, zaposlenici trebaju dobiti potrebnu obuku. Oni zaposlenici koji će biti višak zbog novog načina rada, zaposliti će se na novim projektima unapređenja grada.

Redefiniranje procesa i efikasniji rad

Uvođenje koncepta “One stop shop” u front i back office-u. Oslobađanje ljudskih resursa iz operative i bavljenje kreativnim vidovima poslovanja. Uspostavljanje sustava kvalitete i kontinuirano usavršavanje sustava.

Mjerenje uspješnosti projekta

Stvaranje uštede od u odnosu na trenutni način rada kroz slijedećih 5 godina. Osigurati veću naplatu gradskih potraživanja. Podići zadovoljstvo građana gradskom upravom.

Upravljanje gradom

Osim ovog projekta gradonačelnik želi upravljati i drugim svojim projektima i kontinuirano pratiti napredak u postizanju ciljeva. Financiranje projekta ostvarit će se povećanjem prireza, iz EU pred pristupnih fondova, iz postojećeg budžeta…

Kristijan Fabina

You must be logged in to post a comment Login