Wireless Battle Mesh v6

Aalborg

Wireless Battle of the Mesh održat će se od 15.4. – 21.4.2013 na Aalborg Sveučilištu u Danskoj. Kao i svake godine cilj je okupiti ljude iz cijelog svijeta koji će testirati performanse različitih routing protokola za ad-hoc mreže kao što su Babel, BATMAN, BMX, OLSR i 802.11s. Na spomenutoj lokaciji dio prostora biti će namijenjen za software/hardware hacking, dio za prezentacije i predstavljanje i općenito komunikaciju između gostiju.

Uvjet je da ste aktivni sa jednim od navedenih protokola u smislu razvoja, testiranja, korištenja. Stoga ukoliko ste entuzijastični po tom pitanju, aktivist ili imate bilo kakav interes za mesh mreže – dođite na WBM.

Aalborg

Više informacija

http://battlemesh.org/BattleMeshV6

 

Registracija i upad

Besplatan upad otvoren za sve zainteresirane strane. Za registraciju bez hotela i hrane upišite se ovdje
http://battlemesh.org/BattleMeshV6/Participants

Ukoliko želite jeftin smještaj i hranu postoji nekoliko mogućnosti za koje se pobrinuo domaćin. U tom slučaju potrebno je plaćanje u naprijed da bi se dobio puni popust na takav aranžman.

Za primjer, krevet u obližnjem hotelu sa doručkom i ručkom za cijeli tjedan dostupan je za cca 200 EUR ako se uplati sve prije 15. veljače. Cijena ide i do 255 EUR ako su uplate zaprimljene kasnije od toga datuma.

Kontakt

* Web: http://battlemesh.org/BattleMeshV6
* Email: http://ml.ninux.org/mailman/listinfo/battlemesh
* IRC: irc.freenode.net #battlemesh

Kristijan Fabina

You must be logged in to post a comment Login