Najveći kampus u Kini na Ruckus Wi-Fi tehnologiji

Luzhou Medical College

Ruckus Smart Wi-Fi wireless LAN (WLAN) sustav instaliran je na Luzhou Medical College u Sichuanu, Kina. Luzhou Medical College, vodeća je medicinska obrazovna ustanova. Instalaciju je odradio China Telecom Corporation. Dva kampusa, Zhongshan i Chengbei, instalirali su u prvoj razvojnoj fazi preko 1.600 Ruckus ZoneFlex™ 7341 indoor i Ruckus ZoneFlex 7762-S outdoor access pointova centralno upravljanih sa Ruckus ZoneDirector™ 3000 kontrolerima. Wi-Fi mreža pokriva 170 kvadratnih kilometara vanjske površine kampusa i zatvorenih prostora odnosno učionica, ureda i dvorana za predavanja. Mreža sada omogućava pouzdan pristup Internetu sa visokim performansama na pristupnom dijelu, a dnevno mreži pristupa oko 15.000 studenata sa svojim laptopima i smartfon uređajima. Zabilježeno je u peakovima oko 8000 istovremenih konekcija na Ruckus Wi-Fi mrežu.

Mreža prije Ruckusa
Mreža koja je prethodno bila instalirana nije bila upravljiva, a oprema je bila consumer-grade. Pokrivenost signalom u kampusu bila je očajna i povezivanje prema mreži u situacijama visoke gustoće studenata bila je nemoguća. U međuvremenu su smartfoni, tableti i ostali mobilni uređaji postali izuzetno popularni i češće korišteni pa je kaos na mreži postao još veći. Ruckus Wi-Fi rješava probleme na RF-u, BYOD pristup, a kao tržišni lider i high-density scenarije. 

Ruckus high density

Mreža bi trebala biti proširena na 3000 Access Pointova do kraja projekta kada će osiguravati pristup Internetu tisućama studenata na dnevnoj bazi u najvećem kampusu u Kini sa isto tako najvećom Wi-Fi punokrvnom mrežom.

You must be logged in to post a comment Login