Ruckusova brza promjena kanala kod nastupa smetnji

Kod nastupa smetnji jako je bitno da Access Point ima sliku stanja RF-a na ostalim kanalima i da promjenu operativnog kanala odradi u što kraćem roku i ponovno uspostavi vezu sa svim klijentima bez ikakvog ili drastičnog prekida usluge. Nedavno sam pisao o tome kako je Cisco Meraki bio loš na jednom testu kad je nastupila smetnja, a izvor smetnji poput mikrovalne pećnice primjer je situacije kada klijenti mogu biti u prekidu ako Access Point nema inteligenciju spriječiti takav scenarij.

Imam instaliran jedan Ruckus ZoneFlex 7372 Access point, dual band, 802.11n, killer među mid range i enterprise rješenjima. Par klijenata je bilo na Access Pointu. Upalio sam mikrovalnu pećnicu u svrhu analize brzine detekcije smetnji i prebacivanja klijenata na drugi kanal.

Upaljena mikrovalna pećnica. Do maksimalnog intenziteta došlo je tek za 10-ak sekundi. Ruckus Access Point je na kanalu 11 i detektira smetnju…

Mikrovalna pećnica ubija na 2.4 GHz

U međuvremenu u 2 sekunde Ruckus Access Point odnosno ChannelFly odabire kanal 1 kao najčišći i sa najviše kapaciteta. Ono što vidimo na slici je ista MAC adresa odnosno isti uređaj na dva različita kanala. Kako? ChannelFly prije nego napusti kanal 11 testira kanal 1 tako brzo da ga inSSIDer software vidi na oba kanala
Ruckus ChannelFly
Ruckus ChannelFly

Nakon 2-3 sekunde Access Point zna da je kanal 1 definitivno najbolji odabir i radi promjenu kanala na način da prethodno obavještava klijente o promjeni. Primijetite koliko traje promjena. Ultra fast!

2014/01/24 12:11:33 Receiving RF Info from AP[ZF7372] (čujem smetnju)
2014/01/24 12:11:47 Receiving RF Info from AP[ZF7372] (mijenjam kanal)
2014/01/24 12:12:54 Receiving System Info from AP[ZF7372] (promijenio sam kanal)

You must be logged in to post a comment Login